Tabela 1 - prosta tabelka

1 2 3
b1 b2 b3

Tabela 2

H1 H2 H3
1 2 3
a b c

Tabela 3

1991 1992 1993 1994
1150 1240 1380 1420
1150 1240 1380 1420
1150 1240 1380 1420

Tabela 4

1991 1992 1994 1995
x y z w
g g
1240 1380

Tabela 5

x y
1991 1992 1993 1994
1150 1240 1380 1420
1150 1240 1380 1420

Tabela 6

x y
1991 1992 1993 1994
1240 1380
1240 1380

Tabela 7

1150
1150 1240 1380 1420
1240 1380 1420
1240 1420

Tabela 8

Wzrost produkcji masła i margaryny w latach 1991-1995 (w mln USD)
1991-1992 1993-1995
Masło 2390 4350
Margaryna 800 900 980 1150 1320

Tabela 9

Comparison of models
Model OS Display RAM
Samsung Galaxy S7 Android 5.1" 4 GB
Sony Xperia Z5 4.6" 2 GB
Apple iPhone 6s iOS 4.7"